VIII razred Matematika

                 PORUČI

Zbirka Znam za više Matematika 8

Autorke: Milica Vajukić, Zorica Pavlićević

Stručni konsultant: prof. dr Branislav Popović

 

Zbirka Znam za više Matematika 8 je zbirka zadataka koja prati nastavni Plan i program za osmi razred osnovne škole. Uz pomoć ove zbirke učenici  će mnogo lakše savladati gradivo osmog razreda.

 

Zbirka zadataka Znam za više Matematika 8 koncipirana je kao i tri prethodne zbirke zadataka. Na početku svake nastavne jedinice nalaze se definicije, formule, objašnjenja i uputstva koja pomažu učenicima da lakše savladaju gradivo. Nakon objašnjenja slede primeri urađenih zadataka koji učenicima pomažu u savladavanju postupka tokom rešavanja zadataka. Nakon rešenih zadataka učenik će pronaći testove za rešavanje zadataka, a na kraju zbirke nalaze se i rešenja svih zadataka.

Svi zadaci u testovima su bodovani i poređani po težini, tako da učenici mogu da provere koliko su uspešno uradili test i da li je potrebno dodatno obnavljanje gradiva i vežbanje.

 

Zbirka Znam za više - Matematika 8 ima:

·         96 strana

·         11 poglavlja

·         26 primera

·         10 testova

·         387 vežbi